Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of a mineral oil on Myzus persicae capability to spread of PVY and PVM to successive potato plants

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Myzus persicae ; mineral oil ; PVY ; PVM ; potato ; retention

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

383-390

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

31.10.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 4; 383-390
×