Szczegóły

Tytuł artykułu

Seasonal incidence of natural enemies of key insect pests of cotton and their relationship with weather parameters

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

seasonal incidence ; natural enemies ; key insect pests ; cotton

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

417-423

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

13.11.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 4; 417-423
×