Szczegóły

Tytuł artykułu

The present state of herbicide resistance of weed populations in the Czech Republic

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

triazines ; ALS inhibitors ; psbA gene ; ALS gene ; mutation ; PCR ; sequencing

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

437-444

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

26.11.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 4; 437-444
×