Szczegóły

Tytuł artykułu

Control of postharvest pathogens of fruits by culture filtrate from antagonistic fungi

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

antagonistic fungi ; culture filtrate ; pathogens ; post harvest

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

1-5

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

17.03.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 1; 1-5
×