Szczegóły

Tytuł artykułu

Outbreak of basal stem rot and wilt disease of pepper in Northern Nigeria

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

basal stem rot ; wilt disease ; pepper ; Phytophthora ; nematodes

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

7-13

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

24.03.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 1; 7-13
×