Szczegóły

Tytuł artykułu

Development of horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) on red horse chestnut

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Cameraria ohridella Deschka & Dimic ; horse chestnut leafminer ; Aesculus x carnea H. ; red horse chestnut ; development ; damage

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

41-47

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

02.03.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 1; 41-47
×