Szczegóły

Tytuł artykułu

An effect of strip-management on carabid beetles (Col., Carabidae) in sugar beet crop

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

carabid beetles ; strip-management ; sugar-beet crop ; species diversity

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

61-71

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

01.03.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 1; 61-71
×