Szczegóły

Tytuł artykułu

Ecophysiological conditions of germination of barnyard grass [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] diaspores

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

barnyard grass Echinochloa crus-galli ; diaspores ; germination response ; date of collection ; place of collection

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

73-84

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

15.03.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 1; 73-84
×