Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of spectral measurements to the assessment of potato plants infection by Phytophthora infestans, the causal agent of potato late blight

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Phytophthora infestans ; vegetation index

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

85-95

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

24.03.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 1; 85-95
×