Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Trichodermin-BL on the decrease of fiber flax infection by diseases and the improvement of ITS production quality

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

flax ; fungi ; seeds ; Trichoderma lignorum ; Trichodermin-BL ; disease control ; yield

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

97-102

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

15.03.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 1; 97-102
×