Szczegóły

Tytuł artykułu

Chełkowski J., Koczyk G. (Eds.). 2005. Genomika i Bioinformatyka Roślin [Plant Genomics and Bioinformatics]. Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznan, 218 pp. ISBN 83-89-887-28-2, ISSN 1230–0721 [In Polish]

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

6

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

15.03.2006

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 1; 6
×