Szczegóły

Tytuł artykułu

Realistic modelling of facial expressions using vol ume morphing

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 26

Numer

No 3-4

Autorzy

Słowa kluczowe

3D scanner ; 3D mesh ; face expression ; morphing

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

137-148

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Data

2014

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1896-5334

Źródło

Theoretical and Applied Informatics; 2014; vol. 26; No 3-4; 137-148
×