Szczegóły

Tytuł artykułu

Network steganography method for user’s identity confirmation in web applications

Tytuł czasopisma

Theoretical and Applied Informatics

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 26

Numer

No 3-4

Autorzy

Słowa kluczowe

HTTP ; network steganography ; web applications

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

177-187

Wydawca

Committee of Informatics of Polish Academy of Science ; Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Science

Data

2014

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1896-5334

Źródło

Theoretical and Applied Informatics; 2014; vol. 26; No 3-4; 177-187
×