Szczegóły

Tytuł artykułu

The leopard moth borer, Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) – important pest in Bulgaria

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

apple ; leopard moth borer ; Zeuzera pyrina L. ; flight dynamics ; pheromone traps ; damage ; integrated fruit production

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

111-115

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

10.05.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 2; 111-115
×