Szczegóły

Tytuł artykułu

Effectiveness of Puccinia recondita f. sp. tritici resistance genes at different phenological stages of winter wheat

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

winter wheat ; leaf rust ; resistance genes ; growth stages

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

123-131

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

21.05.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 2; 123-131
×