Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of trinexapac-ethyl on growth and development of winter wheat

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

plant growth regulators ; trinexapac-ethyl ; winter wheat ; weather ; chlorophyll content ; internode length ; ear length ; wall thickness

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

133-143

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

13.06.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 2; 133-143
×