Szczegóły

Tytuł artykułu

Residues and transfer of triazine herbicides in ground waters of intensively exploited arable land in Wielkopolska province of Poland

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

residues ; plant protection products ; herbicides ; sampling ; SPE ; HPLC ; GC

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

145-155

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

13.06.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 2; 145-155
×