Szczegóły

Tytuł artykułu

The occurrence of some lepidoptera pests on different cabbage vegetables

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Pieris rapae L. ; Pieris brassicae L. ; Mamestra brassicae L. ; Plusia gamma L. ; cabbage vegetables

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

181-190

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

23.06.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 2; 181-190
×