Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Fusarium oxysporum f. sp. Cubense (E.F. Smith) Snyder and Hansen on 2,4-diacetylphloroglucinol production by Pseudomonas fluorescens Migula in banana rhizosphere

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

2,4-diacetylpholoroglucinol ; Pseudomonas fluorescens ; banana ; Fusarium oxysporum f. sp. cubense

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

241-253

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

18.08.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 3; 241-253
×