Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of soil moisture and temperature on efficacy of seed dressing preparations Biochikol 020 PC and Baytan Universal 19,5 WS in control of rhizoctonia fungi on wheat

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

wheat ; Rhizoctonia ; Biochikol 020 PC ; Baytan Universal 19,5 WS

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

261-268

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

28.08.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 3; 261-268
×