Szczegóły

Tytuł artykułu

The occurrence of Alternaria blight (Alternaria spp.) and phoma stem canker (Phoma lingam) on oilseed rape in central Lithuania and pathogenic fungi on harvested seed

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

oilseed rape ; Alternaria blight ; Alternaria spp. Phoma stem canker ; Phoma lingam ; seedinfection ; Cladosporium spp.

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

295-311

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

30.09.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X
×