Szczegóły

Tytuł artykułu

Genetic similarity of Pseudomonas syringae pv. tomato strains showing various virulence

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

bacterial speck ; RAPD ; PCR-RFLP

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

325-333

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

30.10.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 4; 325-333
×