Szczegóły

Tytuł artykułu

An interaction of potato crop soil fungi population on fungi responsible for tuber superficial diseases

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

biotic effect ; Rhizoctonia solani ; Helminthosporium solani ; potato ; soil ; rhizosphere

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

339-346

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

08.11.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 4; 339-346
×