Szczegóły

Tytuł artykułu

Correlation between nutritional selectivity and migratory activity of Rhizopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrichidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Rhizopertha dominica ; feeding activity ; migration activity ; population dynamics ; mortality ; sex ratio

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

369-378

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

20.11.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 4; 369-378
×