Szczegóły

Tytuł artykułu

Quality evaluation of working with drift guard nozzles and air induction nozzles in maize spraying

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 46

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

low drift nozzles ; spray coverage

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

379-385

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

01.12.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2006; vol. 46; No 4; 379-385
×