Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of plant protection products on the decrease of Fusarium foot-rot (Fusarium spp.) of winter wheat

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 45

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

foot-rot ; winter wheat ; fungicide

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

25-35

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

10.02.2005

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2005; vol. 45; No 1; 25-35
×