Szczegóły

Tytuł artykułu

The effectiveness of selected chemical and biological insecticides in control of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on sweet corn

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 45

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

European corn borer ; ECB ; insecticides ; bioinsecticides ; control ; efficacy ; sweet corn

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

41-47

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

27.01.2005

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2005; vol. 45; No 1; 41-47
×