Szczegóły

Tytuł artykułu

Interactive effects of ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate and sex pheromone lures to codling moth: apple orchard investigations in Bulgaria

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 45

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

49-52

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

08.03.2005

Typ

Short Communications

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2005; vol. 45; No 1; 49-52
×