Szczegóły

Tytuł artykułu

Density and the species structure of Thysanoptera (thrips) in winter rye and oat crops

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 45

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Thysanoptera ; oat ; winter rye ; density ; species structure

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

55-58

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

17.05.2005

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2005; vol. 45; No 2; 55-58
×