Szczegóły

Tytuł artykułu

Gastroidea viridula Deg. potential to control mossy sorrel (Rumex confertus Willd.)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 45

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Gastroidea viridula Deg. ; Rumex confertus Willd. ; biological agent

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

63-71

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

19.07.2005

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2005; vol. 45; No 2; 63-71
×