Szczegóły

Tytuł artykułu

Luc, M., Sikora, R., Bridge, J. (Eds.). 2005. Plant Parasitic Nematodes in Subtropical andTropical Agriculture, 2nd edition. CABI Publishing, Wallingford, 871 pp. ISBN 0 85199 7299.

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 45

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

72

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

15.06.2005

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2005; vol. 45; No 2; 72
×