Szczegóły

Tytuł artykułu

Effectiveness of natural essential oils in monitoring of the occurrence of pea leafminer (Liriomyza huidobrensis blanchard) in gerbera crop

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 45

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

monitoring ; yellow sticky traps ; aromatic attractants ; pea leafminer

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

287-291

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

15.12.2005

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2005; vol. 45; No 4; 287-291
×