Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of water quality on efficacy of fungicides in controling of rose rust

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

water quality ; triforine ; fenarimol ; rose ; Phragmidium mucronatum Cooke

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

35-40

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

13.04.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2004; vol. 44; No 1; 35-40
×