Szczegóły

Tytuł artykułu

Chemical control of rhododendron twig blight caused by Phytophthora Ramorum

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

fungicide ; sporulation ; leaf ; stem ; necrosis ; inhibition

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

41-46

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

17.02.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2004; vol. 44; No 1; 41-46
×