Szczegóły

Tytuł artykułu

Leaf rust (Puccinia dispersa Erikss.) infection on spring triticale (×Triticosecale Wittm.) and its control withdifferent types and doses of fungicides

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

spring triticale ; leaf rust ; efficacy of fungicides

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

47-56

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

02.04.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2004; vol. 44; No 1; 47-56
×