Szczegóły

Tytuł artykułu

Phytophthora citricola on European beechand Silver fir in Polishforest nurseries

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

forest nursery ; survey ; isolation ; Phytophthora ; colonisation ; beech ; fir

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

57-64

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

15.04.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2004; vol. 44; No 1; 57-64
×