Szczegóły

Tytuł artykułu

Effectiveness of seed dressings in protection of onion against onion fly (Hylemyia antiqua Meig.)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

onion fly ; seed dressings ; effectiveness

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

65-68

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

13.04.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2004; vol. 44; No 1; 65-68
×