Szczegóły

Tytuł artykułu

Antifeedant and toxicity effects of some plant extracts on Yponomeuta malinellus Zell. (Lep.: Yponomeutidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Botanical insecticides ; Y. malinellus ; Plant Extracts

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

165-174

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

19.10.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2004; vol. 44; No 3; 165-174
×