Szczegóły

Tytuł artykułu

The glucosinolates content in spring rape seeds under the influence of herbicides

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

spring rape seeds ; herbicides ; glucosinolates

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

259-265

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

29.09.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2004; vol. 44; No 3; 259-265
×