Szczegóły

Tytuł artykułu

Economical effectiveness of Phytophthora infestans control according to decision support systems

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Phytophthora infestans ; decision support system ; cost defrayal index

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

323-329

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

03.12.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2004; vol. 44; No 4; 323-329
×