Szczegóły

Tytuł artykułu

First report of Tomato black ring virus (TBRV) in the natural infection of Sambucus nigra in Poland

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Sambucus nigra ; Tomato black ring virus ; identification

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

373-376

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

17.11.2004

Typ

Short Communications

Identyfikator

ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2004; vol. 44; No 4; 373-376
×