Szczegóły

Tytuł artykułu

Cтруктура художественного пространства в автобиографическом очерке Марины Цветаевой Мать и музыка

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2020

Wolumin

vol. LXIX

Numer

No 4

Afiliacje

Бетко, Ирина : Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski w Olsztynie

Autorzy

Słowa kluczowe

structure ; artistic expanse ; Marina Tsvetaeva ; the autobiographical essay 'Mother and Music'

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

799-811

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2021.03.23

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/slo.2020.135778 ; ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2020; vol. LXIX; No 4; 799-811

Rada naukowa

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Indeksowanie w bazach

Slavia Orientalis jest notowana i indeksowana w bazach:


- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus Journals Master List

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)×