Details

Title

“Bridge over the Precipice”? Bohdan Zynoviy Khmelnytskyi by Mykola Mashchenko Compared to With Fire and Sword by Jerzy Hoffman

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2020

Volume

vol. LXIX

Issue

No 4

Affiliation

Podlyuk, Anastasiya : Lublin, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej

Authors

Keywords

historical film ; 'With Fire and Sword' ; Jerzy Hoffman ; 'Bohdan Zynoviy Khmelnytsky' ; Mykola Mashchenko

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

847-863

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2021.03.23

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2020.135781

Source

Slavia Orientalis; 2020; vol. LXIX; No 4; 847-863

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Open Access PolicyWolny dostęp (Open Access)

1. Począwszy od numeru 1/21 „Slavia Orientalis” jest czasopismem wydawanym w wolnym dostępie na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Wszystkie teksty są dostępne nieodpłatnie dla każdego użytkownika.
2. Przed skierowaniem tekstu do druku Redakcja zawiera z autorami umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).


Open Access

1. From issue 1/21 “Slavia Orientalis” is an open access journal with all content available with no charge in full text version. The journal content is available under the license CC BY-NC-ND 4.0.
2. Before publication the Royalty-Free License Agreement under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) is signed by the Author and the Editorial Committee.
×