Szczegóły

Tytuł artykułu

Surgical treatment of nictitans gland prolapse and cartilage eversion accompanying the nictitating membrane (third eyelid) rotation in cats

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 23

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

cat ; everted cartilage ; nictitans gland prolapse ; third eyelid membrane

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

627–636

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2020.12.28

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2020.135811 ; ISSN 1505-1773
×