Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola literatury w „Studiach o literaturze ludowej” Ryszarda Berwińskiego

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2020

Afiliacje

Raczyńska, Sabina : doktorantka, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Autorzy

Słowa kluczowe

Ryszard Berwiński ; literatura ludowa ; kultura ludowa ; ludowość ; demonologia ; historia literatury ; folklorystyka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

451-467

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2021.04.16

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rl.2020.135905 ; ISSN 0035-9602
×