Szczegóły

Tytuł artykułu

In umbra mortis – w poszukiwaniu konsolidacji (Karolina Szymborska, Mors immatura. Dziecko i śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX i w początkach XX wieku (na tle europejskim), Kraków 2020)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2020

Numer

No 5 (362)

Afiliacje

Kuczaba-Flisak, Magdalena : dr, Wydział Polonistyki UJ

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

575-581

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2021.04.16

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/rl.2020.135914 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2020; No 5 (362); 575-581
×