Details

Title

Crisis Remote Education from the Perspective of One-year Experience of Students

Journal title

International Journal of Electronics and Telecommunications

Yearbook

2021

Volume

vol. 67

Issue

No 2

Affiliation

Romaniuk, Miłosz Wawrzyniec : The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland ; Łukasiewicz-Wieleba, Joanna : The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland

Authors

Keywords

crisis remote education ; higher education ; distance teaching ; distance learning ; emergency e-learning ; students ; COVID-19 ; SARS-CoV-2

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

221-227

Publisher

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Bibliography

[1] M. W. Romaniuk, “Digital Competences of Maria Grzegorzewska Academy of Special Education Students – Method and Results of a Survey.” International Journal of Electronics and Telecommunications, 61 (3), 2015, pp. 267-272, DOI: 10.1515/eletel-2015-0035.
[2] M. Händel, M. Stephan, M. Gläser-Zikuda, B. Kopp, S. Bedenlier and A. Ziegler, “Digital readiness and its effects on higher education students’ socio-emotional perceptions in the context of the COVID-19 pandemic.” 22 July 2020, DOI: 10.31234/osf.io/b9pg7
[3] D. A. Bardzińska, ”Kompetencje informatyczne studentów kierunków pedagogicznych,” in Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych. Problemy współczesnej edukacji, J. Bojanowicz, K. Ziębakowska-Cecot, Ed. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 2018, pp. 33-43
[4] M. W. Romaniuk and J. Łukasiewicz-Wieleba, ”Zdalna edukacja kryzysowa w APS w okresie pandemii COVID-19.” Warszawa, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.18059.52006.
[5] M. W. Romaniuk and J. Łukasiewicz-Wieleba, ”Crisis Remote Education at The Maria Grzegorzewska University During Social Isolation in the Opinions of Students.” International Journal of Electronics and Telecommunications, 66 (4), 2020, pp. 807-812, DOI: 10.24425/ijet.2020.135675.
[6] M. W. Romaniuk, J. Łukasiewicz-Wieleba and S. Kohut, ”Nauczyciele akademiccy wobec kryzysowej edukacji zdalnej.” E-Mentor, 5 (87), 2020, pp. 15-26, DOI: 10.15219/em87.1489.
[7] M. W. Romaniuk and J. Łukasiewicz-Wieleba, ”Crisis Remote Education at The Maria Grzegorzewska University During Social Isolation in the Opinions of Academic Teachers.” International Journal of Electronics and Telecommunications 66 (4), 2020, pp. 801-806, DOI: 10.24425/ijet.2020.135673.
[8] M. W. Romaniuk, ”E-learning in College on the Example of Academy of Special Education.” International Journal of Electronics and Telecommunications, 61 (1), 2015, pp. 25-29, DOI: 10.1515/eletel-2015-0003.
[9] J. M. Mischke, “Przeszkody, powody i utracone korzyści. E-nauczanie w polskich uczelniach wyższych.” in E-edukacja–analiza dokonań i perspektyw rozwoju, M. Dąbrowski, M. Zając, Ed. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2009, pp. 19-24.
[10] J. Kozłowska, ”E-learning jako forma doskonalenia studentów uczelni wyższych.” Rynek–Społeczeństwo–Kultura, 1, 2017, pp. 41-48.
[11] M. Rebizant, ”Nauczanie hybrydowe jako jedna z form kształcenia w uczelni wyższej w opinii studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej,” in Pedagogika dialogu. Emancypacyjny potencjał dialogu, D. M. Jankowska, Ed. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017, pp. 252-265
[12] M. Jabłonowska and J. Wiśniewska, ”Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w kształceniu akademickim,” in: Cyberprzestrzeń-Człowiek-Edukacja. T. 5, Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej, M. Tanaś, S. Galanciak, Ed. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020, pp. 93-108
[13] S. Kuruliszwili, ”Samokształcenie i technologie informacyjne – zmienność form i trudność klasyfikacji,” Edukacja Ustawiczna Dorosłych, vol. 104, nr 1, 2019, pp. 39-50
[14] A. H. Rohayani, “A literature review: readiness factors to measuring e-learning readiness in higher education.” Procedia Computer Science, 59, 2015, pp. 230-234.
[15] A. A. M. Al-Araibi, M. Naz’ri bin Mahrin, R. C. M. Yusoff and S. B. Chuprat, “A model for technological aspect of e-learning readiness in higher education.” Education and Information Technologies, 24 (2), 2019, pp. 1395-1431.
[16] L. Pokrzycka, ”Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym. Studia przypadków.” Zarządzanie mediami 7 (1), 2019, pp. 15-27. DOI: 10.4467/23540214ZM.18.019.10571
[17] L. R. Amir, I. Tanti, D. A. Maharani, Y. S. Wimardhani, V. Julia, B. Sulijaya and R. Puspitawati, ”Student perspective of classroom and distance learning during COVID-19 pandemic in the undergraduate dental study program Universitas Indonesia.” BMC medical education, 20(392), 2020, pp. 1-8. DOI: 10.1186/s12909-020-02312-0
[18] R. Kalman, M. Macias Esparza and C. Weston, ”Student Views of the Online Learning Process during the COVID-19 Pandemic: A Comparison of Upper-Level and Entry-Level Undergraduate Perspectives.” Journal of Chemical Education, 97(9), 2020, pp. 3353-3357, DOI: 10.1021/acs.jchemed.0c00712
[19] D. Leżański, B. Marek and J. Sobolewska, ”Kształcenie zdalne. Historia prawdziwa oczami studentów.” 2020, Warszawa
[20] K. Hill and R. Fitzgerald, ”Student perspectives of the impact of COVID-19 on learning.” All Ireland Journal of Higher Education, 12 (2), 2020.
[21] A. Elzainy, A. El Sadik and W. Al Abdulmonem, “Experience of e-learning and online assessment during the COVID-19 pandemic at the College of Medicine, Qassim University.” Journal of Taibah University Medical Sciences, 15(6), 2020, pp. 456–462, DOI: 10.1016/j.jtumed.2020.09.005
[22] M. Trzcińska-Król, “Students with special educational needs in distance learning during the COVID-19 pandemic – parents’ opinions.” Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 29, 2020, pp. 173–191. DOI: 10.14746/ikps.2020.29.08
[23] J. Wiśniewska and J. Łukasiewicz-Wieleba, Budowanie i wzmacnianie relacji w edukacji zdalnej przez nauczycieli młodszych klas szkoły podstawowej. E-mentor, 1 (88), 2021, pp. 37-46, DOI: 10.15219/em88.1501
[24] A. Thakur, “Mental Health in High School Students at the Time of COVID-19: A Student’s Perspective.” Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 59 (12), 2020, pp. 1309-1310, DOI: 10.1016/j.jaac.2020.08.005.

Date

2021.05.25

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/ijet.2021.135968

Source

International Journal of Electronics and Telecommunications; 2021; vol. 67; No 2; 221-227
×