Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy algorytmy wprowadzają w błąd? Metaanaliza algorytmu profilowania bezrobotnych stosowanego w Polsce

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2021

Numer

No 1

Afiliacje

Sztandar-Sztanderska, Karolina : Uniwersytet Warszawski ; Kotnarowski, Michał : Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Zieleńska, Marianna : Uniwersytet Warszawski

Autorzy

Słowa kluczowe

metodologia ; algorytmy ; polityka społeczna ; profilowanie bezrobotnych ; zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

89-115

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliografia

1. Allhutter, Doris, Florian Cech, Fabian Fischer, Gabriel Grill, Astrid Mager. 2020. Algorithmic Profiling of Job Seekers in Austria: How Austerity Politics Are Made Effective. Frontiers in Big Data 3: 5. DOI:10.3389/fdata.2020.00005.
2. Alston, Philip. 2019. Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights. United Nations Report Assembly. https://undocs.org/A/74/493.
3. Angwin, Julia, Jeff Larson, Surya Mattu, Lauren Kirchner. 2016. Machine Bias. Text/html. ProPublica. https://www.propublica.org/article/machine-bias-riskassessments-in-criminal-sentencing. Dostęp 6.03.2019.
4. Babbie, Earl R. 2003. Badania społeczne w praktyce. Przekład Witold Betkiewicz, Marta Bucholc, Przemysław Gadomski, Jacek Haman. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. Bentler, Peter M. 2009. Alpha, Dimension-Free, and Model-Based Internal Consistency Reliability. Psychometrika, 74, 1: 137–43. DOI:10.1007/s11336-008-9100-1.
6. Berman, Emily. 2018. A Government of Laws and Not of Machines. BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW 98: 1277–1355.
7. Bovens, Mark, Stavros Zouridis. 2002. From Street-Level to System-Level Bureaucracies: How Information and Communication Technology is Transforming Administrative Discretion and Constitutional Control. Public Administration Review, 62, 2: 174–84. DOI:10.1111/0033-3352.00168.
8. Bowker, Geoffrey C., Susan Leigh Star. 2000. Sorting Things Out: Classification and Its Consequences. MIT Press.
9. Brill, Jonathan. 2008. Precoded Question. W: P. Lavrakas, ed. Encyclopedia of Survey Research Methods. Thousand Oaks: Sage. DOI:10.4135/9781412963947.
10. Citron, Danielle, Frank A. Pasquale. 2014. The Scored Society: Due Process for Automated Predictions. Washington Law Review 89 (2014–8).
11. Cohen, Ronald Jay, Mark Swerdlik. 2009. Psychological testing and assessment: an introduction to tests and measurement. 7th ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education.
12. Corbanese, Valli, Gianni Rosas. 2017. Profiling youth labour market disadvantage: A review of approaches in Europe. International Labour Organization.
13. Criado-Perez, Caroline. 2019. Invisible women: data bias in a world designed for men. New York: Abrams Press.
14. Denzin, Norman. 1970. The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. Chicago: Aldine Pub. Co.
15. Desiere, Sam, Kristine Langenbucher, Ludo Struyven. 2019. Statistical Profiling in Public Employment Services: An International Comparison. OECD Social, Employment and Migration Working Papers 224. T. 224. OECD Social, Employment and Migration Working Papers. doi:10.1787/b5e5f16e-en.
16. Dubois, Vincent, Morgane Paris, Pierre-Edouard Weill. 2018. Targeting by Numbers. The Uses of Statistics for Monitoring French Welfare Benefit Recipients. W: L. Barrault-Stella, P.-E. Weill, eds. Creating Target Publics for Welfare Policies, 17: 93–109. Cham: Springer International Publishing. DOI:10.1007/978-3-319-89596-3_5.
17. Elish, Madeleine Clare. 2019. Moral Crumple Zones: Cautionary Tales in Human-Robot Interaction. Engaging Science, Technology, and Society, 5: 1–29. DOI:10.17351/ests2019.260.
18. Eubanks, Virginia. 2017. Automating inequality: how high-tech tools profile, police, and punish the poor. First Edition. New York, NY: St. Martin’s Press.
19. Flaszyńska, Ewa. 2020. Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej – nieudany eksperyment czy stracona szansa? Praca Socjalna, 3, 35: 109–129.
20. Furr, R. Michael, Verne R. Bacharach. 2013. Psychometrics: An Introduction. 2 edition. Lod Angeles: SAGE Publications, Inc.
21. Gessaroli, Marc E., Jane C. Folske. 2002. Generalizing the Reliability of Tests Comprised of Testlets. International Journal of Testing, 2, 3–4: 277–95. DOI:10.1080/15305058.2002.9669496.
22. Godlewska-Bujok, Barbara. 2020. Problem „profilowania bezrobotnych” w orzecznictwie sądów administracyjnych. Monitor Prawa Pracy. 1: 21-25. DOI: 10.32027/MOPR.20.1.3.
23. Harcourt, Bernard. 2005. Against Prediction: Sentencing, Policing, and Punishing in an Actuarial Age. PUBLIC LAW AND LEGAL THEORY WORKING PAPER 94.
24. Herman-Pawłowska, Katarzyna, Piotr Stronkowski, Stanisław Bienias, Magdalena Dybaś, Maciej Kolczyński, Justyna Kulawik-Dutkowska, Paulina Skórska. 2016. Ocena skutków regulacji wybranych aspektów wdrażania Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. http://ideaorg.eu/file.php?i=podstrony/50a4f51c7d20eb-54f2e932940448c6fc.pdf.
25. Kline, Theresa. 2005. Psychological testing: a practical approach to design and evaluation. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
26. Konarski, Roman, Michał Kotnarowski. 2007. Zastosowanie metody propensity score matching w ewaluacji ex-post. W: A. Haber, red. Ewaluacja ex-post: teoria i praktyka badawcza. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 183–209.
27. Krosnick, Jon A., Stanley Presser. 2010. W: P. V. Marsden, J. D. Wright, eds. Handbook of survey research, Second edition. Bingley, UK: Emerald, 263–315.
28. Lavrakas, Paul. 2008. Encyclopedia of Survey Research Methods. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States of America: Sage Publications, Inc. DOI:10.4135/9781412963947.
29. Lyon, David. 2005. Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk and Automated Discrimination. Florence: Taylor and Francis. http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=240591.
30. Marshall, Thomas. 1950. Citizenship and Social Class and other essays. Cambridge: Cambridge University Press.
31. Mazur, Joanna. 2018. Right to Access Information as a Collective-Based Approach to the GDPR’s Right to Explanation in European Law. Erasmus Law Review, 11, 3: 178–89. DOI:10.5553/ELR.000116.
32. McNeish, Daniel. 2018. Thanks Coefficient Alpha, We’ll Take It from Here. Psychological Methods, 23, 3: 412–33. DOI:10.1037/met0000144.
33. Mileszczyk, Natalia, Bartek Paszcza, Alek Tarkowski. 2019. AlgoPolska. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w służbie społeczeństwu. Kraków, Warszawa: Klub Jagielloński, Centrum Cyfrowe.
34. Mills, James L. 1993. Data Torturing. New England Journal of Medicine, 329, 16: 1196–99. DOI:10.1056/NEJM199310143291613.
35. Mittelstadt, Brent Daniel, Patrick Allo, Mariarosaria Taddeo, Sandra Wachter, Luciano Floridi. 2016. The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate. Big Data & Society, 3, 2: 205395171667967. DOI:10.1177/2053951716679679.
36. Mozzana, Carlotta. 2019. A Matter of Definitions: The Profiling of People in Italian Active Labour Market Policies. Historical Social Research / Historische Sozialforschung Vol. 44 No. 2. GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften: 225–246. DOI:10.12759/HSR.44.2019.2.225-246.
37. Niklas, Jędrzej, Karolina Sztandar-Sztanderska, Katarzyna Szymielewicz. 2015. Profiling the Unemployed in Poland: Social and Political Implications of Algorithmic Decison Making. Warsaw: Fundacja Panoptykon. https://panoptykon.org/biblio/profiling-unemployed-poland-social-and-political-implications-algorithmic-decison-making. Dostęp 11.05.2018.
38. O’Neil, Cathy. 2017. Broń matematycznej zagłady: jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji. Tłum. Marcin Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
39. Pasquale, Frank. 2015. The black box society: the secret algorithms that control money and information. Cambridge: Harvard University Press.
40. Peña Gangadharan, Seeta, Jędrzej Niklas. 2019. Decentering Technology in Discourse on Discrimination. Information, Communication & Society, 22, 7: 882–99. DOI: 10.1080/1369118X.2019.1593484.
41. Piwowar, Kuba. 2019. Uprzedzenia w algorytmach. Humanizacja Pracy, 3, 297: 35–51.
42. Revelle, William. 2020. psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research. R package version 2.0.8. Evanston, Illinois: Northwestern University. https://CRAN.R-project.org/package=psych.
43. Rieke, Aaron, Miranda Bogen, David G. Robinson. 2018. Public Scrutiny of Automated Decisions: Early Lessons and Emerging Methods. Upturn, Omidyar Network. https://omidyar.com/wp-content/uploads/2020/09/Public-Scrutiny-of-Automated-Decisions.pdf.
44. Sijtsma, Klaas. 2009. On the Use, the Misuse, and the Very Limited Usefulness of Cronbach’s Alpha. Psychometrika, 74, 1: 107–20. DOI:10.1007/s11336-008-9101-0.
45. Steinberg, Lynne, David Thissen. 1996. Uses of Item Response Theory and the Testlet Concept in the Measurement of Psychopathology. Psychological Methods, 1, 1: 81–97. DOI:10.1037/1082-989X.1.1.81.
46. Sułek, Antoni. 2002. Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
47. Sztandar-Sztanderska, Karolina. 2010. Poland: Recent Trends in Active Labour Market Policy. Internal report. Eurofund.
48. Sztandar-Sztanderska, Karolina. 2013. Nie zrzucajmy całej winy na nieefektywne urzędy pracy i fikcyjnych bezrobotnych. Uwagi o niepożądanych konsekwencjach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Warszawa: EAPN Polska. http://www.eapn.org.pl/eapn/uploads/2013/10/Ekspertyza_3.pdf.
49. Sztandar-Sztanderska, Karolina. 2016. Obywatel spotyka państwo: o urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
50. Sztandar-Sztanderska, Karolina, Marianna Zieleńska. 2018. Changing social citizenship through information technology. Social Work & Society, an International Online Journal, 16, 2: https://ejournals.bib.uni-wuppertal.de/index.php/sws/article/view/566/1138.
51. Sztandar-Sztanderska, Karolina. 2020. What Makes an Ideal Unemployed Person? Values and Norms Encapsulated in a Computerized Profiling Tool. Social Work & Society. International Online Journal. https://www.socwork.net/sws/article/view/617/1210.
52. Theiss, Maria. 2018. Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej: przykład wychowania przedszkolnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
53. Wedel, Janine R. 2014. Unaccountable: how elite power brokers corrupt our finances, freedom, and security. First Pegasus Books cloth edition. New York: Pegasus Books.
54. Wiśniewski, Zenon, Monika Wojdyło-Preisner. 2013. Profilowanie bezrobotnych wymagających szczególnego wsparcia na lokalnym rynku pracy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
55. Wiśniewski, Zenon, Monika Wojdyło-Preisner. 2014. Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem: teoria i praktyka : poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
56. Wiśniewski, Zenon, Monika Wojdyło-Preisner. 2015. Profilowanie bezrobotnych w Polsce i Niemczech. Polityka Społeczna, 2, 42: 22–27.
57. Wojdyło-Preisner, Monika. 2009. Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
58. Zieleńska, Marianna. 2015. Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
59. Zieleńska, Marianna, Magdalena Tomasik. 2010. Diagnoza obecnego stanu – osoby niepełnosprawne w instytucjach aktywizacji społecznej i zawodowej. W: I. Wóycicka, red. Skuteczność lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 29–60.
60. Zouridis, Stavros, Mark Bovens, Marlies Van Eck. 2020. Automated Discretion. W: T. Evans, P. Hupe, eds. Discretion and the Quest for Controlled Freedom, Palgrave Macmillan, 313–229.
61. Zweig, Katharina A., Georg Wenzelburger, Tobias D. Krafft. 2018. On chances and risks of security related algorithmic decision making systems. European Journal for Security Research, 3: 181–203. https://doi.org/10.1007/s41125-018-0031-2.

Data

2021.03.23

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/sts.2021.136280 ; ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Źródło

Studia Socjologiczne; 2021; No 1; 89-115
×