Szczegóły

Tytuł artykułu

Kultura wsi jako przedmiot socjologii wsi

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2021

Numer

No 1

Afiliacje

Kaleta, Andrzej : Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Autorzy

Słowa kluczowe

socjologia wsi ; kultura chłopska ; kultura wsi ; wartości kulturowe

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

163-176

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliografia

1. Kaleta, Andrzej. 2019. Socjografia czy socjologia wsi. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3: 127–141. DOI: 10.30858/zer/112130.
2. Grabski, Władysław. 1936. System socjologii wsi. Roczniki Socjologii Wsi, t. 1.
3. Koźmian, Andrzej E. 1848. O kmiotku polskim. Leszno: E. Günther.
4. Mleczko, Franciszek W. [bdw] Włościanie [lud] jako przedmiot zainteresowań warstwy oświeconej. Metoda oglądu lokalnego i opisu kulturograficznego – niedoceniany przez historyków myśli społecznej eksperyment presocjologiczny w Polsce. Maszynopis ze zbiorów autora.
5. Szlendak, Tomasz, Krzysztof Olechnicki. 2017. Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6. Witos, Wincenty. 1988. Moje wspomnienia. Cz.1. Warszawa: LSW.
7. Żabko-Potapowicz, Antoni. 1936. Wieś polska w świetle polskich prac naukowych i publicystycznych z okresu przed uwłaszczeniem włościan. Roczniki Socjologii Wsi, t. I: 126–152.

Data

2021.03.23

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/sts.2021.136282 ; ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Źródło

Studia Socjologiczne; 2021; No 1; 163-176
×