Details

Title

O rewolucji godnościowej w Polsce. Co stało się z ideą społeczeństwa pluralistycznego?

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2021

Numer

No 1

Affiliation

Biernacka, Maja : Uniwersytet w Białymstoku

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

177-185

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Friszke, Andrzej. 2008. Niepokorni. Rozmowy o Komitecie Obrony Robotników. Kraków: Znak.
2. Gawin, Dariusz. 2013. Wielki Zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego. Kraków: Znak.
3. Hall, Stephen S. 2010. Wisdom. From Philosophy to Neuroscience. New York: Alfred A. Knopf.
4. Kuroń, Jacek. 1977. Myśli o programie działania. Aneks, 13–14: 4–32, przedruk: Europejskie Centrum Solidarności, https://www.ecs.gda.pl/library/File/nauka/kc/p04/2_MYSL-POLITYCZNA_KURON.pdf.
5. Kuroń, Jacek. 1984. Chrześcijanin bez Boga. W: J. Kuroń. Polityka i odpowiedzialność. Londyn: Aneks.
6. Michnik, Adam. 1977. Nowy ewolucjonizm. Aneks, 13–14: 33–48, przedruk: Europejskie Centrum Solidarności, https://ecs.gda.pl/library/File/nauka/kc/p04/1_MYSL-POLITYCZNA_MICHNIK.pdf.
7. Michnik, Adam. 1977. Kościół, lewica, dialog. Paryż: Instytut Literacki.
8. Michnik, Adam. 1993. Z dziejów honoru w Polsce (wypisy więzienne). Warszawa: Nowa.
9. Ostrom, Elinor. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Ostrom, Elinor. 2009. Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems Prize Lecture, Prize Lecture, December 8, 408–444, pełna treść wykładu noblowskiego dostępna pod linkiem https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/ostrom_lecture.pdf (dostęp: 16.08.2020).
11. Ostrom, Elinor. 2010. Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. American Economic Review, 100, 3: 641–672.
12. Skórzyński, Jan. 2012. Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników. Warszawa: Świat Książki.
13. Witoszek, Nina. The Origins of Anti-Authoritarianism. Oxon/New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
14. Zuzowski, Robert. 1994. The Significance of KOR. History of European Ideas, 19, 1–3: 501–504.

Date

2021.03.23

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2021.136283
×